Eloxiemos Agora a Persoas Famosas

Xente con claseTerceira serie de fotografías deste proxecto do fotógrafo lucense Adra Pallón:

Todas estas fotografías xorden baixo a seguinte premisa:
  ver a cidade e a realidade a través dunha serie fotográfica que describa non ao individuo como tal senón ao colectivo”  Adra Pallón – Lugo 02/07/2021

Algunhas das fotos foron feitas meses antes da pandemia,  tempos nos que Adra Pallón comezou a facer este proxecto de fotografía documental.