O pasado 25 N varios eran os obxectivos a reclamar nas rúas: amosar o rexeitamento ás políticas ineficaces e presupostos ridículos para atallar o feminicidio, investimentos axeitados tanto en educación como en formación dos lexisladores, protección real e eficaz contra as víctimas … 

Manifestación promovida por: Plataforma Feminista de Lugo – fb – 

Fotos de Adra Paixón.