Arde Lucus 2022 – Fotografías III. Realizadas polo fotógrafo lucense Loopez do que descoñecemos máis datos.  

Arde Lucus 2022 – Fotografías II

Arde Lucus 2022 – Fotografías I