Bico de grao – Ronda Das Fontiñas 226 Baixo 27002 Lugo – é unha cooperativa de traballo asociado formada por tres socias na que hai un espazo de venda de produtos ecolóxicos a granel e xestión comunitaria de servizos, para crear un rede de consumo consciente e responsable en Lugo. Ademais organizan actividades regularmente. Este mes de novembro son: