II Premio concurso Estampas de Paz e Acougo - Marcos Loopez
Concurso de fotografía “Estampas de Paz e Acougo”

1200 euros en premios

Poderá participar no concurso calquera persoa maior de idade que o desexe.

Prazo de inscrición: Desde o 01 ao 18 de novembro.

Temática: dentro do arte funerario, na súa máis amplia expresión, a temática versará sobre a simboloxía das construcións funerarias e do patrimonio inmaterial que incorporan relacionadas coa carga emocional que transmiten, así como a especial visión da morte nos cemiterios rurais. 

Nesta ocasión cincunscríbese ao ámbito xeográfico do Concello de Lugo, abranguendo tanto o Cemiterio Municipal de San Froilán como os cemiterios parroquiais existentes.

BASES: