Xuño 2019 Clavi, motor cultural da cidade, ofrecendo sempre música, teatro e espectáculos de calidade … Este xuño 2019: