Adra Pallón mira ás miradas das xentes das asociacións castrexas e romanas do Arde Lucus

Adra Pallón – Lugo. Fotoxornalista – Premio de foto-xornalismo Galicia en Foco 2020

Web oficial – Facebook – Instagram