Comunicado do Concello de Lugo – XOVES 12/03

Vistas as novas medidas adoptadas desde o Goberno central e a Xunta de Galicia, o Concello de Lugo fixou no día de hoxe unha serie de medidas preventivas para evitar a propagación do coronavirus tanto entre a poboación lucense como no ámbito dos traballadores municipais.

Desde este sábado, pecharanse todas as dependencias municipais (culturais, deportivas, sociais, garderías, ociotecas, Escola Municipal de Música, Casa da Xuventude, etc.) e suspenderanse todas as actividades organizadas desde o concello ata novo aviso, en función de como evolucione a situación.

Manteranse abertas as dependencias de atención administrativa directa ao público, pero para evitar colas e aglomeracións se activará a cita previa en todos os servizos – polo que se reforzará o 010 -, e pídese aos usuarios que acudan só en caso de estrita necesidade e que as consultas sexan telefónicas.

MUSEO MIHL DE LUGO

Tamén manteranse algúns servizos que se consideran indispensables pola especial atención a colectivos vulnerables, como o Centro de Día, o Servizo de Atención no Fogar e o Fogar de Transeúnte, nos que se lle solicitará ás empresas adxudicatarias que extreme as medidas hixiénico sanitarias do persoal.

No caso do CEI Nodus, as actividades formativas desenvolveranse vía telemática.

En canto á Praza de Abastos e o Mercado Municipal, serán os placeiros os que decidan se abren os seus postos.

O Concello tamén manterá a organización das vodas, aínda que estas se celebrarán unicamente nas dependencias da Casa do Concello e só poderán acompañar aos contraentes testemuñas e familiares directos.

Función Pública

No caso dos empregados públicos, o Concello suspende temporalmente e de xeito excepcional o control horario dixital e cada área organizará o seu persoal favorecendo e facilitando a conciliación laboral, así como pondo a súa disposición o teletraballo.

Evitaranse, ademais, as viaxes de traballo que non sexan imprescindibles para a prestación ordinaria dos servizos e potenciarase a videoconferencia.

O Concello extremará a limpeza tanto urbana como de toda as dependencias municipais así como a do trasporte urbano, establecendo protocolos especiais

O Goberno municipal poderá ampliar e/o modificar estas medidas nas vindeiras horas en función da evolución da situación existente e das decisións que vaian adoptando as autoridades pertinentes, como xa ven realizando estes últimos días.

A alcaldesa mantivo hoxe á tarde unha reunión cos portavoces dos grupos da Corporación onde se comunicou as medidas adoptadas.