Eloxiemos Agora a Persoas Famosas

Xente con clase

Fotografías de Adra Pallón

Adra Pallón – Premio de foto-xornalismo Galicia en Foco 2020comparte por primeira vez algunhas das fotografías dos seus pasos pola a estación de autobuses de Lugo – «Cada vez que saio da casa ou volvo para ela teño a manía de pasar pola estación, é un lugar de tránsito cheo de historias e xentes diferentes» – , sexta reportaxe de «Eloxiemos Agora a Persoas Famosas – Xente con clase», o gran proxecto que está a facer o fotógrafo lucense sobre a nosa cidade.