Nova serie fotográfica de Adra Pallón sobre Lugo. Serie número 10. 

Que cada quen saque as súas conclusións ao ler a serie, cada fotografía fala soa, en conxunto dan vida a un relato.

Para nós, máis intimista. Para nós, fala sobre refuxios: espirituais, nas amizades, nos libros… e aínda así, neses refuxios, non estamos del todo a salvo.

Adra Pallón é un maxistral fotógrafo de Lugo con proxección internacional. Traballa para distintas axencias e medios, realiza proxectos persoais e é docente de cursos de fotografía.