E a serie número 11 que envía por mail a este medio o fotográfo lucense Adra Pallón sorprende por formas e contido. Un mail sen asunto, baleiro,  só o link a esta serie, esta serie …sen xente. Por primeira vez recibimos fotos onde a súa mirada focaliza en animais e no título dunha das fotografías o título desta reportaxe: Mentres os gatos durmen.

Estamos ante unha nova serie? Nada que ver co proxecto sobre Lugo da que levamos 10 series? Acaso importa? 

Non falar, só mirar. É parte do trato có Adra. Non preguntar, só observar. Procedamos: