Refectorio do Museo Provincial de Lugo  (do 1 de setembro ao 15 de outubro de 2017)

Horario de visitas MPLugo
Luns a venres: 9:00 a 21:00 h.
Sábados: 10:30 a 14 e de 16:30 a 20 h.
Domingos e festivos: 11 a 14 h.
Entrada gratuíta

Xosé Randolfe Vilariño

A antoloxía pictórica que Randolfe Vilariño presenta no MPLugo caracterízase pola súa natureza lúdica, vivaz, alegre, na que enaltece de forma recorrente a figura feminina. Unha figura que non só plasma na súa obra como un atractivo iconográfico senón tamén como un tema reivindicativo, xa que en varias das súas obras expresa a súa preocupación por temas sociais, entre os que destaca a violencia de xénero.

As obras da súa última etapa, tamén reivindicativas, amosan un carácter ambientalista, moi influenciado polas súas vivencias no medio rural e polo seu desasosego respecto “ao vexetal que nos absorbe”.

Randolfe Vilariño ten como referentes pictóricos aos movementos vangardistas de finais do século XIX e do XX, desde o expresionismo ata a arte pop, pasando polo movemento figurativo, o surrealismo e outros estilos vangardistas que atopan reminiscencias nesta escolma.


Graduado en Artes Aplicadas na Escola «Mestre Mateo» de Santiago de Compostela na especialidade de esmaltes (1984-89). En 1987 participou como invitado na Bienal de Esmalte de Limoges (Francia) na sección de novas tendencias na arte do esmalte (fora de concurso). Realizou estudios de Xeografía e Historia e de Enxeñería Técnica Forestal. En 1984 realizou unha viaxe de formación a París e posteriormente a Florencia.

Fonte: MPLugo

Museo Provincial de Lugo – Praza da Soidade, s/n, Lugo

—————————————————————————

Refectorio del Museo Provincial de Lugo (del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2017)

Horario de visitas MPLugo

Lunes a viernes: 9:00 a 21:00 h. Sábados: 10:30 a 14 y de 16:30 a 20 h. Domingos y festivos: 11 a 14 h.

Entrada gratuita

Xosé Randolfe Vilariño

La antología pictórica que Randolfe Vilariño presenta en el MPLugo se caracteriza por su naturaleza lúdica, vivaz, alegre, en la que enaltece de forma recurrente la figura femenina. Una figura que no sólo plasma en su obra como un atractivo iconográfico sino también como un tema reivindicativo, ya que en varias de sus obras expresa su preocupación por temas sociales, entre los que destaca la violencia de género.

Las obras de su última etapa, también reivindicativas, muestran un carácter ambientalista, muy influenciado por sus vivencias en medio rural y por su desasosiego respeto «a lo vegetal que nos absorbe».

Randolfe Vilariño tiene como referentes pictóricos a los movimientos vanguardistas de finales del siglo XIX y del XX, desde el expresionismo hasta el arte pop, pasando por el movimiento figurativo, el surrealismo y otros estilos vanguardistas que encuentran reminiscencias en esta antología.

Graduado en Artes Aplicadas en la Escuela «Maestro Mateo» de Santiago de Compostela en la especialidad de esmaltes (1984-89). En 1987 participó como invitado en la Bienal de Esmalte de Limoges (Francia) en la sección de nuevas tendencias en el arte del esmalte (fuera de concurso). Realizó estudios de Geografía y Historia y de Ingeniería Técnica Forestal. En 1984 realizó un viaje de formación a París y posteriormente a Florencia.

Fuente: MPLugo

Museo Provincial de Lugo – Plaza de la Soledad, s/n, Lugo